Adres:

Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Floriańska 25

31-019 Kraków

Te. centrala 012 421 92 79

Stała ekspozycja zajmuje 5 kondygnacji (12 sal wystawowych). Grupy większe niż 10 osobowe prosimy zgłaszać telefonicznie lub bezpośrednio w muzeum. Do dyspozycji osób zwiedzających muzeum indywidualnie lub w małych grupach są krótkie opisy w 7 językach (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski i polski) umieszczone w drewnianych skrzynkach przed każdą z sal. Komplet opisów w wersji kserograficznej można kupić na portierni.

Szatni obowiązkowa. Okrycia oraz plecaki i większe tor należy pozostawić w szatni.